Nasze sukcesy

Udział uczniów naszej szkoły w Programie Partnerskie Projekty Szkół Comenius w latach 2013-2015

 

I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie dotyczącym Unii Europejskiej i państw do niej należących. Zdobycie maksymalnej ilości punków w powyższym konkursie. 

 

Udział w corocznym Forum Szkolnych Klubów Europejskich organizowanym przez Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich. Przygotowywanie przystanków programowych oraz logo poszczególnych spotkań SKE w ramach Forum.

 

Przedstawiciele Klubu uczestniczyli w Wojewódzkim Konkursie pod hasłem "Śląsk w Unii Europejskiej". Zadaniem uczniów było komputerowe wykonanie logo promującego nasze województwo w Unii Europejskiej. 13 uczniów otrzymało dypomy i nagrody. To ogromny sukces naszych uczniów.

 

Udział w corocznym Forum Szkolnych Klubów Europejskich organizowanym przez Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich

 

II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Gazet Szkolnych - gazetka zawiera dodatek "Młodzi Europejczycy" redagowany przez uczniów pod kierunkiem pani Beaty Radeckiej. Gazetkę redagują uczniowie pod kierunkiem pani Grażyny Bich.

 

I miejsce w Międzyszkolnym Przeglądzie Gazet Szkolnych – gazetka zawiera „Młodzi Europejczycy"

 

Forum Szkolnych Klubów Europejskich w latach 2003-2008

 

Certyfikaty za przygotowanie Przystanków Programowych podczas

 

Laureaci konkursu Europa w Szkole

 

Udział w europejskim programie Socrates-Comenius

 

Laureaci szczebla wojewódzkiego 14 edycji konkursu Europa w Szkole

 

Laureaci szczebla ogólnopolskiego i wojewódzkiego 13 edycji konkursu Europa w Szkole

 

Laureaci szczebla ogólnopolskiego i wojewódzkiego 13 edycji konkursu Europa w Szkole

 

Laureaci szczebla ogólnopolskiego 12 edycji konkursu Europa w Szkole

 

Laureaci szczebla wojewódzkiego 12 edycji konkursu Europa w Szkole

 

Laureaci szczebla wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu "Europa w Szkole"

 

Certyfikat za przygotowanie jednego z 6 przystanków programowych na II Forum EKS

 

Wyróżnienie dla Klubu za udział w II Forum EKS

 

Nagroda za plakat "Europejski karnawał" – III Forum SKE

 

Wyróżnienie dla najlepszego Klubu w I Forum EKS