O projekcie ...

Od września bieżącego roku szkolnego nasza szkoła uczestniczy w Międzynarodowym Programie „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół COMENIUS. Projekt realizowany jest z funduszy europejskich.

 

Tytuł projektu realizowanego w ramach programu:

The World Around Us: Its Cultural Heritage and its Landscapes

Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy

 

Termin realizacji projektu:  1 VIII 2013 r - 30 VI 2015 r.

 

Koordynatorami projektu w szkole są pani Dyrektor Mirosława Bruś, pani Wicedyrektor Halina Gałecka-Huras.

 

Nauczycielami odpowiedzialnymi za jego realizację są: pani Grażyna Bich oraz pani Joanna Urbańczyk-Nowak – opiekunki Szkolnego Klubu Europejskiego.

 

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Współpraca w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie edukacji oraz poznawania kultur, tradycji, zwyczajów partnerskich państw. To ogromne wezwanie dla nauczycieli i uczniów naszej szkoły, a zarazem wielka satysfakcja.

Uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z panią Grażyną Bich lub z panią Joanną Urbańczyk-Nowak.

  • Hymn naszego projektu

    Słowa hymnu projektu zapraszają dzieci do wspólnego podróżowania po Europie i tym samym do poznawania tego kontynentu.