Rok szkolny 2007/2008

Do Szkolnego Klubu Europejskiego w roku szkolnym 2007/2008 należało 53 uczniów z klas IV –VI oraz 25 uczniów z kl. III. Na szczególne wyróżnienie za pracę w klubie zasługiwali: Ola Chatys z kl. VI b; Martyna Krotla, Monika Puszek, Sylwia Kołodziejczyk,  z kl. VI d, Asia Kuna, Ewa Radzioch, Kasia Milka z kl. V b, Magdalena Algubury, Justyna Tutaj, Laura Zyska, Agata Matyszczak z kl. V c, Ania Pilarek, Natalia Roszkiewicz, Natalia Czołgosz z kl V d.           

Zajęcia w SKE odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pracy, W dwóch grupach wiekowych – młodszej, pod opieką p. Beaty Serwy i p. Olgi  Kędryk oraz w grupie starszej pod kierunkiem p. Grażyny Bich i p. Beaty Radeckiej. 

 

We wrześniu  dla uczniów z kl. III i kl. IV-VI odbyło się pierwsze spotkanie pod hasłem „Poznajmy się bliżej,” na którym zapoznano uczniów z regulaminem klubu, dotychczasowymi działaniami oraz wspólnie opracowano plan pracy na bieżący r. szk. Uczniowie zostali zapoznani z realizowanym w szkole Projektem Socrates-Comenius. Przedstawione zostały zadania, które będą podjęte w trzecim, już ostatnim roku realizowanego projektu. 

 

W październiku  dla uczniów klas IV-VI zorganizowane zostały warsztaty pod hasłem „My i nasi europejscy partnerzy”. Uczniowie poprzez zabawę, konkursy, ćwiczenia w grupach, utrwalali swoją wiedzę dotyczącą państw uczestniczących w projekcie Socrates-Comenius. Dla uczniów klas III przygotowano zajęcia „ABC Unii Europejskiej” podczas których poznali historię Unii, symbole oraz państwa Zjednoczonej Europy. 

 

W grudniu  SKE pomagał w przygotowaniu spotkania wigilijnego dla dzieci niepełnosprawnych organizowanego przez Częstochowskie Stowarzyszenie  Inicjatyw Europejskich. Dekoracje przygotowały: p. Maria Chajdas i p. Grażyna Bich. Młodsza grupa uczniów, w grudniu uczestniczyła w zajęciach związanych z realizacją Projektu Socrates-Comenius. Dzieci poznały zadania i cele realizowanego projektu. Poznały również państwa z którymi współpracujemy ( symbole narodowe, zabytki, znane postacie z literatury, muzyki, malarstwa, sportu, potrawy kulinarne oraz największe miasta). Uczniowie z przygotowanych materiałów samodzielnie przygotowali makietę ilustrującą Włochy i Wielką Brytanię. W ten sposób podsumowana została wiedza zdobyta przez uczniów. Ponadto uczniowie pod kierunkiem nauczycieli języka angielskiego przygotowali kartki świąteczne, które zostały wysłane do szkoły angielskiej i włoskiej.

 

W styczniu i lutym w bibliotece szkolnej przygotowana została nowa biblioteczka europejska dotyczących Unii Europejskiej oraz naszych partnerów w Projekcie Sokrates - Comenius. Jest to specjalnie wyznaczone miejsce z nowymi regałami zawierające dorobek związany z Projektem. Wszystkie materiały  zostały tak przygotowane, aby służyły wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły.

 

W czerwcu  już po raz ósmy nasz klub uczestniczył w Forum Szkolnych Klubów Europejskich organizowanym przez Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich. W tym roku, Forum odbyło się pod hasłem „Folkowa przygoda”. Panie Maria Chajdas, Beata Serwa i Grażyna Bich przygotowywały jeden z 6 przystanków programowych pod hasłem „Rękodzieło ludowe”. Logo forum zostało opracowane przez p. Grażynę Bich.Uczniowie kl. V i VI przygotowali pod kierunkiem p. Beaty Radeckiej pracę plastyczną „Wybrany strój ludowy państwa europejskiego” i uczestniczyli z w Forum SKE, które odbyło się 12 czerwca w Akademii Polonijnej.