Rok szkolny 2008/2009

Do Szkolnego Klubu Europejskiego w roku szkolnym 2008/2009 należy 52 uczniów z klas IV –VI oraz 25 uczniów z kl. III.  Na szczególne wyróżnienie za pracę w klubie zasługują: Karolina Makuch z kl. IV b, Janek Szczerbiak z kl. V a, Oliwia Wypych z kl. V b, Ania Zacharek ,Klaudia Skoczek zkl. VI a, Julia Makuch, Natalia Czołgosz, Ania Pilarek z kl. VI d, Magdalena Algubury, Justyna Tutaj, Laura Zyska z kl. VI c.  Zajęcia w SKE odbywały się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pracy, w dwóch grupach wiekowych – młodszej, pod opieką p. Beaty Serwy i p. Olgi  Kędryk oraz w grupie starszej pod kierunkiem p. Grażyny Bich i p. Beaty Radeckiej.   

We wrześniu dla uczniów z kl. III i kl. IV-VI odbyło się pierwsze spotkanie pod hasłem „Witamy nowych członków Szkolnego Klubu Europejskiego”. Na spotkaniu zapoznano uczniów z regulaminem klubu, dotychczasowymi działaniami oraz wspólnie opracowano plan pracy na bieżący r. szk. Uczniowie wybrali spośród siebie zarząd klubu.   

W październiku  dla wszystkich uczniów z klubu zorganizowano spotkanie „Poznajemy Włochy”. Zaproszonym gościem był tata jednej z uczennic naszej szkoły, który jest Włochem. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o Włoszech. Poznali zabytki, znane miasta, potrawy kulinarne. Największą atrakcją spotkania było śpiewanie włoskich piosenek.   - W listopadzie odbyło się spotkanie pod hasłem „Jak Zeus porwał Europę”. W I części zajęć uczniowie mieli możliwość obejrzenia kukiełkowej inscenizacji legendy o Europie. Natomiast w II części zdobyli wiedzę z zakresu edukacji europejskiej.  

W listopadzie  młodsi członkowie Klubu obejrzeli inscenizację „Bajki o Unii Europejskiej” przygotowaną przez starszych kolegów z klasy V a i VI d. Inscenizacja przybliżyła uczniom etapy tworzenia Unii Europejskiej, jej symbole i państwa członkowskie. W styczniu dla wszystkich członków Klubu odbyło się Noworoczne Spotkanie połączone z wizytą pana Szymona Giżyńskiego - Posła na Sejm. Spotkanie zorganizowała p. Maria Chajdas przy współpracy opiekunów Klubu. Uczniowie mieli okazję poznać pracę Posła oraz Sejmu. Dzieci wspaniale przygotowały się do tego spotkania, pisząc liczne pytania, które potem mieli możliwość zadać podczas rozmowy z Posłem. Przygotowany wywiad ukaże się w gazetce szkolnej „Z Plecaka Uczniaka”.   

W I semestrze uczniowie pod kierunkiem pani Beaty Radeckiej przygotowywali dodatek „Młody Europejczyk” do gazetki  szkolnej. Wszystkie działania podjęte w I semestrze zostaną opublikowane na stronie internetowej naszego klubu.  

W lutym uczennice: Joanna Kuna, Ewa Radzioch z kl. VI b oraz Magdalena Miszczak z kl. V b uczestniczyły w Międzyszkolnym Konkursie pod hasłem „Europejscy przyjaciele Sierotki Marysi”. Konkurs dotyczył znajomości jednego z europejskich państw – Danii oraz treści książek wybranych europejskich pisarzy. Dziewczęta zajęły 4 miejsce na 14 uczestniczących szkół.

Przedstawiciele Klubu uczestniczyli także w lutym w Wojewódzkim Konkursie pod hasłem „Śląsk w Unii Europejskiej”. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy z wykorzystaniem programów komputerowych. Było to logo promujące nasze województwo w Unii Europejskiej. Nagrody i dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Michał Rezner, Kamila Ozieriańska, 7 Karolina Gębuś, Adrianna Blachnicki, Weronika Surmacka, Maja Baldowska kl. V b, Jakub Surma kl. V d, Karolina Makuch, Oliwia Lenczner, Paula Pudło, Maria Jezierowska, Filip Nowak, Mateusz Matuszewski kl. IV d

W marcu uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli w warsztatach pod hasłem „Co nowego w Unii Europejskiej”. Na zajęciach uczniowie poznali państwa, które przystępowały  do UE od 2004 roku. Poznawali zabytki tych państw, historię, sztukę, muzykę, tradycje i potrawy kulinarne. Uczniowie kl. III w ramach spotkania pod hasłem "Co słychać u naszych europejskich kolegów i koleżanek" poznawali sposoby spędzania wolnego czasu, zwyczaje, gry i zabawy dzieci z wybranych krajów europejskich.  

W kwietniu na zajęciach Klubu uczniowie wykonywali „Pocztówkę do Comeniusa z krótkim opisem doświadczeń związanych z realizacją projektów w ramach Programu Comenius. Przygotowane pocztówki w formie fotografii, grafiki wykonanej na komputerze zostały wysłane do Czeskiej Narodowej Agencji Programu Comenius- organizatora europejskiej akcji. Wszystkie pocztówki zostały zaprezentowana podczas wystawy towarzyszącej konferencji na temat Programu "Uczenie się przez całe życie" w Pradze, w dniach 6-7 maja 2009 r.

Na kwietniowe zebranie członkowie Dziecięcego Klubu Europejskiego zaprosili rodowitego Włocha, który opowiadał o swojej ojczyźnie. Dzieci  usłyszały legendę o założycielach Rzymu – Romusie i Romulusie. Dowiedziały się także, co oznaczają kolory włoskiej  flagi narodowej. Poznały ważne informacje  dotyczące nie tylko  historii Italii  i  jej zabytków, ale również dotyczące codziennego życia Włochów.  

30 kwietnia została zorganizowana wycieczka do Warszawy dla uczniów ze Szkolnego Klubu Europejskiego, Klubu Miłośników Książek, Koła Historycznego i redaktorów gazetki szkolnej. Wycieczkę zorganizowały panie: Maria Chajdas i Grażyna Bich. Uczniowie zwiedzili Sejm Rzeczypospolitej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.- W maju reprezentanci SKE wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”. Uczestnicy konkursu (zespół redakcyjny: Justyna Tutaj, Zuzanna Garncarek, Zuzanna Zoła pod kierunkiem p. Grażyny Bich przygotował prace pisemne na jeden wybrany temat  Jak wyobrażasz sobie życie w Polsce w 10 rocznicę członkostwa w Unii Europejskiej?

18 maja uczniowie z Klubu uczestniczyli w IX Forum Szkolnych Klubów Europejskich. Forum odbyło się w Akademii Polonijnej, a hasło tegorocznego forum brzmiało „Bliżej Parlamentu Europejskiego.” Logo Forum oraz butony dla dzieci zostały przygotowane przez panią Grażynę Bich. Natomiast oprawę graficzną w postaci plakatów promujących Forum oraz Wybory do Parlamentu Europejskiego przygotowała pani Maria Chajdas.   

Majowe spotkanie uczniów klas III odbyło się w pracowni komputerowej. Uczniowie  poznali nową witrynę Szkolnego Klubu Europejskiego. Odwiedzili również strony innych Klubów Europejskich, jak również wyszukiwali ciekawe informacje na temat Unii Europejskiej. Na zakończenie wzięli udział w konkursie wiedzy o Europie i UE. - W II semestrze uczniowie pod kierunkiem pani Beaty Radeckiej przygotowywali dodatek „Młody Europejczyk”, który ukazywał się w gazetce szkolnej „Z Plecaka Uczniaka”. Również w II semestrze witryna Szkolnego Klubu Europejskiego została całkowicie zmieniona. Opiekun Klubu pani Grażyna Bich dokonała zmiany szaty graficznej oraz układu witryny internetowej. Strona zostanie zaprezentowana uczniom na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.