Rok szkolny 2009/2010

We wrześniu 

odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie naszego klubu. Tradycyjnie uczniowie podczas spotkania wybrali Zarząd SKE. Następnie poznali plan pracy klubu zaproponowany przez swoich opiekunów i zgłosili swoje bardzo ciekawe propozycje. Na zakończenie spotkania zrobione pamiątkowe zdjęcia, które ukażą się w naszej internetowej galerii oraz na tablicy ściennej Szkolnego Klubu Europejskiego.

 

W październiku 

spotkaliśmy się w pracowni komputerowej. Celem spotkania było poznanie nowej strony internetowej naszego Klubu Europejskiego. Uczniowie mieli okazję obejrzeć stronę oraz wpisać się do księgi gości. Następnie uczniowie wykazali się swoją wiedzą o Unii Europejskiej i państwach z nią stowarzyszonych. Najlepsi uczniowie, wykazujący się dużą wiedzą otrzymali nagrody. W naszej galerii możecie obejrzeć zdjęcia z październikowych zajęć.

 

Od listopada do stycznia 

odbyło się spotkanie pod hasłem „Podróż po Europie”. Były to warsztaty dotyczące państw Unii Europejskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na państwa, które przystąpiły do Unii po 2004 roku. Uczniowie poprzez zabawę i mini konkursy poszerzali swoje wiadomości o państwach Zjednoczonej Europy. Przedstawiciele SKE uczestniczyli w happeningu „Balony do nieba” w ramach realizacji Programu „Prawa dziecka”. Następnie przygotowali relację z happeningu i przeprowadzili wywiad z uczniami naszej szkoły, co wiedzą na temat przestrzegania praw dzieci w Polsce i na świecie. Sprawozdanie ukaże się w styczniom wydaniu gazetki szkolnej. Uczniowie kl. III w listopadzie spotkali się na zajęciach podczas których poznali historię i symbole Unii Europejskiej. W I semestrze uczniowie pod kierunkiem pani Joanny Urbańczyk-Nowak przygotowywali dodatek „Młody Europejczyk” do gazetki szkolnej. Wszystkie działania podjęte w I semestrze zostały opublikowane na stronie internetowej naszego klubu.

 

Od lutego do czerwca

uczniowie podczas zajęć poprzez zabawę i konkursy poszerzali swoje wiadomości o państwach Zjednoczonej  Europy. Pogłębiali także wiedzę o Unii Europejskiej, poznawali zabytki, kulturę, narodowe potrawy państw europejskich.

Na kolejnych zajęciach poszerzali zdobytą wiedzę na lekcjach przyrody i historii oraz

rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 

W maju

członkowie SKE podczas spotkania z zaproszonym gościem- panią pracującą w sklepie „Kawy i herbaty świata”, zdobyli wiedzę o plantacjach herbaty i sposobach jej zaparzania. Grupa uczniów pod kierunkiem opiekunów opracowała projekt promujący polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Nasz klub został zakwalifikowany do Ogólnopolskiego Programu "Uniszkoła", który będzie trwał od 1 września 2010 r. do czerwca 2011 roku. W czasie trwania programu będziemy realizować przedsięwzięcia związane z promocją polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2011 roku Polska obejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i w związku z tym będą podejmowane różne działania w szkołach, które zostały zakwalifikowane do Programu.