Współpraca

 

Nawiązaliśmy współpracę między innymi z:

- Szkołami w Anglii i Włoszech w ramach projektu Socrates-Comenius

- Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie.
- Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Częstochowie
- Częstochowskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Europejskich.
- Częstochowskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole
- Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej
- Klubem Szkół Przodujących
- Towarzystwem Szkół Twórczych
- EKS w Szkole Podstawowej we Wręczycy Wielkiej
- EKS w Zespole Szkół Gminnych im. M. Kopernika we Wrzosowej
- EKS w Szkole Podstawowej w Węglowicach

- Szkołami w ramach realizacji Programu Partnerskie Projekty Szkół Comenius

   (Wielka Brytania, Włochy, Cypr, Chorwacja, Grecja, Rumunia, Francja, Hiszpania, Niemcy,

   Słowenia, Bułgaria)