Drugi rok projektu

 • W maju

  15 maja 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia podsumowująca dwuletni Projekt Comenius „Świat wokół nas; dziedzictwo kulturowe i krajobrazy”. 

  20-25 maja 2015 r. - ostatnia wizyta robocza w Estonii. Podsumowanie projektu. 

 • W kwietniu

  W kwietniu uczniowie przygotowywali także foldery w języku angielskim prezentujące nasze miasto Częstochowę. Foldery zostały przekazane szkołom partnerskim. Wymiana przygotowanych prac o miastach partnerskich przyczyniła się do poszerzenia informacji o tych miastach.
 • W marcu

  W dniach 14.03 – 18.03.2015 r. odbyła się kolejna wizyta robocza projektu Comenius w Bułgarii, w Varnie. Do bułgarskiej szkoły przybyły delegacje nauczycieli ze szkół partnerskich. Szkoła bułgarska przyjęła gości niezwykle serdecznie. Bułgarscy partnerzy zaprezentowali atrakcyjny program artystyczny ujmując nas pięknem muzyki, tańca i tradycyjnych strojów. Uczniowie w piękny sposób pokazali kulturę i najważniejsze zabytki państw uczestniczących w projekcie. 
 • W lutym

  Uczniowie w ramach projektu przygotowali kolejnym finalny produkt – prace plastyczne przedstawiające krajobraz miejski w kolorystyce czarno-białej.
 • W styczniu

  Zorganizowano spotkanie karnawałowe, w trakcie którego uczniowie poznali tradycje karnawałowe w krajach europejskich. Następnie uczniowie obejrzeli film o przebiegu wizyty w Niemczech przygotowany przez panią Wicedyrektor Halinę Gałecką-Huras.
 • W grudniu

  W świątecznym nastroju uczniowie najbardziej zaangażowani w Program Comenius uczestniczyli na mikołajkowo-świątecznym spotkaniu. W czasie tego miłego spotkania opiekunowie SKE-p. Grażyna Bich i p. Joanna Urbańczyk-Nowak przedstawiając prezentację multimedialną, zapoznały uczniów z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi w krajach partnerskich.
 • W listopadzie

  Listopad to kolejny miesiąc, w którym uczniowie naszej szkoły realizowali ciekawe zadania z Programu Comenius. Przygotowali między innymi film video przedstawiający słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia. 
 • W październiku

  W dniach 14-18 października 2014 r. odbyła się kolejna wizyta robocza szkół partnerskich.  Spotkanie miało miejsce w Niemczech w miejscowości Batzdorf. W wizycie uczestniczyły panie odpowiedzialne za realizację w naszej szkole Programu Comenius: p. Dyrektor Mirosława Bruś, p. wicedyrektor H. Gałecka-Huras, pani J. Urbańczyk-Nowak, i p. G. Bich. 
 • We wrześniu

  Dla uczniów z kl. IV-VI odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego. Uczniowie poznali plan pracy klubu w bieżącym roku szkolnym oraz zapoznani zostali z zadaniami, które będą podjęte w ramach realizacji drugiego roku Programu Comenius.