Pierwszy rok projektu


 • W czerwcu

  W dniach od 04.06 do 08.06 2014 r. odbyła się czwarta wizyta robocza szkół partnerskich. Organizatorem wizyty była szkoła znajdująca się w hiszpańskim mieście Ceuta. Celem wizyty było podsumowanie wszystkich działań wraz z produktami końcowymi oraz omówienie zadań, które będą podjęte w przyszłym roku.

   

 • W maju

  W maju zorganizowano dla uczniów z kl. III-VI konkurs układania kostki Rubika. Konkurs zorganizowano w celu wykonania kolejnego produktu Projektu. Partnerzy zaproponowali, aby w maju uczniowie podzieli się ze sobą w jaki sposób bawią się, jakie lubią gry i zabawy. Uczniowie naszej szkoły wybrali kostkę Rubika, którą bardzo chętnie układają podczas przerw. Do konkursu zgłosili się uczniowie z klas III-VI. Spośród uczniów (byli to chłopcy) wybrano tych, którzy potrafią ułożyć całą kostkę Rubika. Laureaci konkursu uczestniczyli we wspólnej zabawie z uczniami z francuskiej szkoły. Za pomocą skype mogli zobaczyć, jak kostkę Rubika układają dzieci we Francji. Wideokonferencja oprócz wspaniałej formy poznawania siebie, była też dla uczniów  okazją prowadzenia rozmów w języku angielskim.

 • W kwietniu

  W kwietniu odbyła się trzecia wizyta robocza nauczycieli naszej szkoły. Miała ona miejsce w dniach 02-08 kwietnia 2014 r. Tym razem celem wizyty były szkoły znajdujące się we Włoszech i w Chorwacji. Podczas spotkań w trzech włoskich szkołach - Loro Piceno, Colmurano i w Urbisaglii, uczniowie zaprezentowali się pokazując historię, tradycje, zwyczaje oraz piękno krajobrazu ojczystego kraju.
 • W marcu

  W marcu zaprezentowano uczniom film o wizycie nauczycieli w szkole na Cyprze. Film został przygotowany przez panią wicedyrektor Halinę Gałecką-Huras. Uczniowie oglądając film mieli okazję poznać kraj partnerski-Cypr oraz szkołę w Erimi z którą współpracujemy w ramach Projektu. Również w marcu uczniowie poznali prezentacje multimedialne o szkole i kraju przygotowane przez uczniów we Francji i Niemczech.
 • W lutym

  W dniach od 4 do 9 lutego 2014 r. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu partnerskim szkół w ramach realizacji projektu „Świat wokół nas: dziedzictwo kulturowe i krajobrazy” programu Comenius, Partnerskie Projekty Szkół. W wizycie uczestniczyły: p. Dyr. Mirosława Bruś, p. V-ce Dyr. Halina Gałecka –Huras oraz p. Joanna Urbańczyk-Nowak nauczyciel jęz. angielskiego, p. Grażyna Bich- opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego. Wymienieni nauczyciele są koordynatorami projektu i czuwają nad jego przebiegiem w szkole. Udział w takim projekcie obliguje do spotkań i bezpośredniej wymiany doświadczeń w dziedzinie edukacji. 
 • W grudniu

  5 grudnia w naszej szkole miało miejsce świąteczne spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego. Spotkanie związane było z realizowanym Programem Comenius.

  Uczniowie poznali tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia w krajach partnerskich współpracujących z nami od września. Panie: Grażyna Bich i Joanna Urbańczyk-Nowak przygotowały dla uczniów prezentacje multimedialne dotyczące słownictwa w języku angielskim związanego ze świętami oraz tradycji bożonarodzeniowych w krajach partnerskich. Spotkani towarzyszyły kolędy, piosenki o Mikołaju i świąteczne życzenia.

 • W listopadzie

  W listopadzie odbył się konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej naszą szkołę. Do konkursu zgłosiło się 40 uczniów. Przygotowywanie prezentacji sprawiło uczniom wiele radości i satysfakcji z wykonanej samodzielnie pracy.

  I miejsce przyznano Kasi Włodarczyk i Natalii Wolskiej z kl. VI c

  II miejsce otrzymała Julia Polak. Ola Rządkowska, Liwia Król z kl. VI d

  III miejsce otrzymał film przygotowany przez Janka Gajlewicza, Dominika Szota i Macieja Piotrowicza z kl. VI d

  Filmy zostały przygotowane pod kierunkiem pani J. Urbańczyk-Nowak oraz p. G. Bich...

 • W październiku

  Uczniowie klas 4, 5 i 6 na lekcji plastyki pod kierunkiem pani Agaty Dzielawskiej oraz na zajęciach w ramach projektu pod kierunkiem p. Grażyny Bich przygotowywali logo Projektu Comenius. Wszystkie partnerskie szkoły w miesiącu październiku projektowały logo. Następnie zadaniem każdej szkoły było wysłanie jednej pracy do koordynatora.Spośród wszystkich prac wykonanych w naszej szkole wybrano prace, które zaprezentowane zostały na pokonkursowej wystawie w bibliotece szkolnej i w holu szkoły. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogli obejrzeć prace.
 • We wrześniu

  Rada Pedagogiczna została poinformowana przez Panią Dyrektor Mirosławę Bruś o realizacji w naszej szkole Programu Comenius. Plan działań w ramach programu przedstawiła pani Grażyna Bich. Wychowawcy klas zostali poproszeni, aby podczas pierwszych zebrań z rodzicami przekazali informacje na temat Programu Comenius...